Chceme si zapsat předmět
Bezpečné prostředí,

ale nejde to!

Taky chceš umět vytvářet svým žákům a žačkám bezpečné prostředí?
Hlasovali jsme, které předměty chceme mít příští rok v nabídce zápisu.

Hlasovalo 1016 lidí


Ahoj! Jsme Naty, Tonda, Heďa a Anet a studujeme učitelství na peďáku. Možná sis všiml*a, že jsme právě oblepili pedagogické fakulty plakáty. Proč? Chceme učit a dělat to dobře. Být dětem oporou, vést je k respektování názorů druhých, pozitivně pracovat s chybou. Přejeme si ve třídách vytvářet bezpečné prostředí, aby v nich všechny děti mohly být samy sebou a naplno rozvíjet svůj potenciál.
To se však teprve potřebujeme naučit. Jenže na peďáku, kde studujeme, máme nedostatek předmětů, které se bezpečnému prostředí věnují. A těch pár, které se vyučují, má malou kapacitu a je těžké se na ně dostat.

Proto jsme se rozhodli na to upozornit. Vylepili jsme na fakultách plakáty, které poukazují na skutečnost, že si chceme zapsat předměty, které neexistují. A taky chceme pomocí ankety zjistit, na jaké předměty o bezpečném prostředí by rádi chodili ostatní budoucí učitelé a učitelky. Budeme rádi, když nám s tím pomůžeš. 💚

25. 9.

rozvěsili jsme
plakáty

1. 10.

uzavřeli 
jsme první vlnu

15. 10.

uzavřeli jsme 
druhou vlnu

19. 10.

zveřejnili
jsme výsledky

říjen

předáme je 
děkanům
Učme budoucí učitele a učitelky vytvářet ve školách bezpečné prostředí
8 předmětů, které nejdou zapsat – výsledky!
Jaké výsledky chceš vidět?
hlasovalo 0 studujících

1. Výcvik nenásilné komunikace

cvičení – 120 minut 1× týdně
Rozvíjí kompetenci Komunikuje s žáky s respektem, tj. partnersky, vstřícně a otevřeně. Každému žákovi nabízí dialog a spolupráci, respektuje jeho sebepojetí a potřebu autonomie v jednání. (2.1.2.)

ikona Předmět prohlubuje znalost principů nenásilné komunikace a směřuje k jejich používání v žité praxi. Na cvičeních zaměříme pozornost na naše pocity a potřeby a na jejich pojmenování. Budeme trénovat empatii k prožívání druhých a budeme se také zdokonalovat v poskytování a přijímání konstruktivní zpětné vazby. K nácviku za účelem inspirace volíme i aktivity využitelné ve školním prostředí.

ikona Jsme rádi, že v Brně existuje na toto téma předmět Nenásilná komunikace pro vyučující na ZŠ. Chceme na něj navázat a zavést intenzivnější výcvik. A pro všechny.

Ukázat podrobnosti o předmětu
Předmět nelze zapsat.  Na fakultě bohužel neexistuje.
Zapsal*a by sis takový předmět?

2,9% Určitě ne

9,4% Spíše ne

39,4% Spíše ano

48,3% Určitě ano

1,8% Určitě ne

11,4% Spíše ne

40,8% Spíše ano

46,0% Určitě ano

1,7% Určitě ne

10,2% Spíše ne

45,3% Spíše ano

42,8% Určitě ano

3,8% Určitě ne

9,1% Spíše ne

44,1% Spíše ano

43,0% Určitě ano

20,0% Určitě ne

0,0% Spíše ne

40,0% Spíše ano

40,0% Určitě ano

40,0% Určitě ne

20,0% Spíše ne

0,0% Spíše ano

40,0% Určitě ano

5,9% Určitě ne

5,9% Spíše ne

52,9% Spíše ano

35,3% Určitě ano

50,0% Určitě ne

0,0% Spíše ne

0,0% Spíše ano

50,0% Určitě ano

3,8% Určitě ne

7,7% Spíše ne

57,7% Spíše ano

30,8% Určitě ano

0,0% Určitě ne

6,3% Spíše ne

18,8% Spíše ano

75,0% Určitě ano

0,0% Určitě ne

8,6% Spíše ne

25,7% Spíše ano

65,7% Určitě ano

4,1% Určitě ne

5,4% Spíše ne

23,1% Spíše ano

67,3% Určitě ano

2. Stereotypy a předsudky ve třídě

cvičení – 90 minut 1× týdně
Rozvíjí kompetenci Dává jasně najevo svůj respekt k lidem různého pohlaví, barvy pleti, národnosti či etnické příslušnosti, náboženství, sexuální orientace, socioekonomického statusu či původu a vede k respektu také žáky. (2.1.4.)

ikona Předmět se věnuje stereotypům a předsudkům, na které narážíme ve školním prostředí. Budeme se učit je rozeznávat ve vlastním vnímání světa a také se jich zbavovat v komunikaci a omezovat nálepkování či jiné potenciálně zraňující formulace. Pomocí rolových sehrávek si vyzkoušíme řešit situace, kdy se žák či žákyně zachová způsobem, který ovlivnil stereotyp či předsudek.

ikona Podobný předmět, co víme, neexistuje.

Ukázat podrobnosti o předmětu
Předmět nelze zapsat.  Na fakultě bohužel neexistuje.
Zapsal*a by sis takový předmět?

3,4% Určitě ne

14,9% Spíše ne

34,9% Spíše ano

46,8% Určitě ano

1,8% Určitě ne

14,4% Spíše ne

35,8% Spíše ano

48,1% Určitě ano

1,7% Určitě ne

15,3% Spíše ne

43,6% Spíše ano

39,4% Určitě ano

5,4% Určitě ne

17,7% Spíše ne

32,8% Spíše ano

44,1% Určitě ano

20,0% Určitě ne

0,0% Spíše ne

40,0% Spíše ano

40,0% Určitě ano

40,0% Určitě ne

0,0% Spíše ne

20,0% Spíše ano

40,0% Určitě ano

5,9% Určitě ne

17,6% Spíše ne

35,3% Spíše ano

41,2% Určitě ano

50,0% Určitě ne

50,0% Spíše ne

0,0% Spíše ano

0,0% Určitě ano

11,5% Určitě ne

11,5% Spíše ne

38,5% Spíše ano

38,5% Určitě ano

0,0% Určitě ne

6,3% Spíše ne

50,0% Spíše ano

43,8% Určitě ano

0,0% Určitě ne

17,1% Spíše ne

22,9% Spíše ano

60,0% Určitě ano

4,8% Určitě ne

12,9% Spíše ne

23,1% Spíše ano

59,2% Určitě ano

3. Základy PBIS

seminář – 90 minut 1× týdně
Rozvíjí kompetence Naplňuje základní předpoklady pro vznik pozitivních vztahů a prostředí důvěry (zná žáky jménem, jedná s žáky konzistentně a předvídatelně, sám dodržuje dohodnutá pravidla, uznává vlastní chyby). (2.1.1.) a Systematicky pracuje se třídou či skupinou žáků s cílem předcházet rizikovému chování a projevům šikany. Rozpoznává projevy šikany i v zárodečné fázi a neprodleně je řeší ve spolupráci s kolegy, vedením školy či dalšími odborníky. (2.1.7.)

ikona Positive Behavior Intervention and Support (PBIS) je mezinárodně osvědčená metoda nastavování a oceňování očekávaného chování žáků. Funguje nejlépe na úrovni celé školy, její principy však dobře slouží i jednotlivým vyučujícím pro pozitivní podporu chování v jejich hodinách. Na předmětu se seznámíme s klíčovými východisky PBIS a se zkušenostmi škol, které si tuto metodu postupně osvojují. V praktické části semináře pak budeme trénovat návyk všímat si žádoucího chování druhých a oceňovat jej zpětnou vazbou.

ikona Podobný předmět, co víme, neexistuje.

Ukázat podrobnosti o předmětu
Předmět nelze zapsat.  Na fakultě bohužel neexistuje.
Zapsal*a by sis takový předmět?

3,1% Určitě ne

14,4% Spíše ne

39,7% Spíše ano

42,8% Určitě ano

1,8% Určitě ne

11,4% Spíše ne

44,0% Spíše ano

42,8% Určitě ano

0,8% Určitě ne

19,5% Spíše ne

39,0% Spíše ano

40,7% Určitě ano

5,4% Určitě ne

16,7% Spíše ne

42,5% Spíše ano

35,5% Určitě ano

20,0% Určitě ne

40,0% Spíše ne

40,0% Spíše ano

0,0% Určitě ano

40,0% Určitě ne

0,0% Spíše ne

60,0% Spíše ano

0,0% Určitě ano

5,9% Určitě ne

5,9% Spíše ne

35,3% Spíše ano

52,9% Určitě ano

50,0% Určitě ne

50,0% Spíše ne

0,0% Spíše ano

0,0% Určitě ano

3,8% Určitě ne

19,2% Spíše ne

42,3% Spíše ano

34,6% Určitě ano

0,0% Určitě ne

6,3% Spíše ne

50,0% Spíše ano

43,8% Určitě ano

0,0% Určitě ne

5,7% Spíše ne

31,4% Spíše ano

62,9% Určitě ano

5,4% Určitě ne

12,2% Spíše ne

27,9% Spíše ano

54,4% Určitě ano

4. Podpora duševního zdraví dětí

seminář – 90 minut 1× týdně
Rozvíjí kompetenci Vede žáky k tomu, aby si uvědomovali emoce a potřeby sebe sama i druhých a aby si uvědomovali dopady vlastního chování na sebe i ostatní. Podporuje žáky v rozvoji socioemočních dovedností. (2.2.2.)

ikona Předmět poskytuje znalosti a dovednosti potřebné k prevenci dětských psychických obtíží – věnuje se podpoře odolnosti, duševního zdraví a rozvoji sociální a emoční inteligence. Studující získají informace o relaxačních technikách nebo o aktivitách, které posilují odolnost vůči stresu, a také si je sami zažijí. Pozornost budeme věnovat také tomu, jak u dítěte duševní obtíže včas rozpoznat a na jaké instituce se můžeme obrátit.

ikona Podobný předmět, co víme, neexistuje.

Ukázat podrobnosti o předmětu
Předmět nelze zapsat.  Na fakultě bohužel neexistuje.
Zapsal*a by sis takový předmět?

2,3% Určitě ne

4,1% Spíše ne

24,5% Spíše ano

69,1% Určitě ano

1,5% Určitě ne

4,7% Spíše ne

22,6% Spíše ano

71,3% Určitě ano

0,8% Určitě ne

3,8% Spíše ne

30,1% Spíše ano

65,3% Určitě ano

3,2% Určitě ne

7,0% Spíše ne

26,9% Spíše ano

62,9% Určitě ano

20,0% Určitě ne

0,0% Spíše ne

20,0% Spíše ano

60,0% Určitě ano

40,0% Určitě ne

0,0% Spíše ne

0,0% Spíše ano

60,0% Určitě ano

5,9% Určitě ne

0,0% Spíše ne

35,3% Spíše ano

58,8% Určitě ano

50,0% Určitě ne

0,0% Spíše ne

50,0% Spíše ano

0,0% Určitě ano

3,8% Určitě ne

3,8% Spíše ne

19,2% Spíše ano

73,1% Určitě ano

0,0% Určitě ne

0,0% Spíše ne

18,8% Spíše ano

81,3% Určitě ano

0,0% Určitě ne

0,0% Spíše ne

22,9% Spíše ano

77,1% Určitě ano

2,7% Určitě ne

2,0% Spíše ne

18,4% Spíše ano

76,9% Určitě ano

5. Základy krizové intervence pro vyučující

cvičení – 120 minut 1× za 2 týdny
Rozvíjí kompetenci Cíleně reaguje na rizikové chování, včetně projevů ohrožujících prostředí respektu k individualitě každého žáka a projevů žáků ohrožujících pozitivní vztahy a důvěru ve třídě, zejména na projevy verbální agrese (včetně výsměchu, ponižování apod.) nebo i fyzické agrese. Vede žáky k tomu, aby sami na podobné projevy vhodně reagovali. (2.1.5.)

ikona Předmět poskytuje základní znalosti a dovednosti z oblasti krizové intervence. Práce s třídním kolektivem i jednotlivými žáky a žákyněmi přináší mnoho emočně náročných situací, na které je pro vyučující mnohdy obtížné reagovat. Na praktických příkladech si zažijeme, jaké komunikační postupy jsou funkční a co v práci s krizí pomáhá. Zvýšenou pozornost budeme věnovat modelovým situacím týkajících se šikany ve všech jejích fázích.

ikona Jsme rádi, že v Olomouci existuje na toto téma předmět Psychologie krizových situací. Přejeme si propojit předmět s praktickým nácvikem a zavést ho ve všech učitelských studijních programech.

Ukázat podrobnosti o předmětu
Předmět nelze zapsat.  Na fakultě bohužel neexistuje.
Zapsal*a by sis takový předmět?

2,4% Určitě ne

7,9% Spíše ne

28,5% Spíše ano

61,2% Určitě ano

1,2% Určitě ne

8,8% Spíše ne

29,0% Spíše ano

61,0% Určitě ano

0,4% Určitě ne

8,9% Spíše ne

30,1% Spíše ano

60,6% Určitě ano

3,8% Určitě ne

8,6% Spíše ne

33,3% Spíše ano

54,3% Určitě ano

20,0% Určitě ne

0,0% Spíše ne

40,0% Spíše ano

40,0% Určitě ano

40,0% Určitě ne

0,0% Spíše ne

40,0% Spíše ano

20,0% Určitě ano

5,9% Určitě ne

5,9% Spíše ne

35,3% Spíše ano

52,9% Určitě ano

50,0% Určitě ne

0,0% Spíše ne

0,0% Spíše ano

50,0% Určitě ano

3,8% Určitě ne

3,8% Spíše ne

23,1% Spíše ano

69,2% Určitě ano

0,0% Určitě ne

6,3% Spíše ne

43,8% Spíše ano

50,0% Určitě ano

0,0% Určitě ne

0,0% Spíše ne

8,6% Spíše ano

91,4% Určitě ano

4,1% Určitě ne

6,8% Spíše ne

21,8% Spíše ano

67,3% Určitě ano

6. Dílna lidskosti

seminář a cvičení – 6 × 90 minut + 2 × 4 hodiny blokové výuky
Rozvíjí kompetenci Podporuje žáky v tom, aby projevovali své názory a potřeby a nebáli se při svém učení chybovat, o chybách přemýšleli a dále se z nich učili. Vlastní chyby i chyby dalších odkrývá žákům jako příležitost pro učení. (2.1.6.)

ikona Předmět je zaměřen na sebezkušenostní formování charakteru učitelů. Lidské zacházení s žáky a žákyněmi a schopnost být jim dobrým vzorem jsou základními předpoklady pro to, aby se ve škole cítili bezpečně a rostli ve vyspělé osobnosti. Studující budou na seminářích diskutovat o svém vlivu na žáky a žákyně, aby sis jej následně v Dílně lidskosti prakticky vyzkoušeli. V druhé části semestru totiž oblékají pomyslné role vyučujících a studujících a v bezpečí skupiny si zkouší různé projevy chování ke studujícím, které následně skupinově reflektují a propojují s předchozími diskuzemi o charakteru.

ikona Jsme rádi, že v Hradci Králové existuje předmět Rozvoj charakteru. Přejeme si na něj navázat a zavést předmět kombinující poznání důležitosti charakteru a praktickou sebezkušenostní dílnu.

Ukázat podrobnosti o předmětu
Předmět nelze zapsat.  Na fakultě bohužel neexistuje.
Zapsal*a by sis takový předmět?

4,0% Určitě ne

18,5% Spíše ne

35,3% Spíše ano

42,1% Určitě ano

2,3% Určitě ne

19,1% Spíše ne

37,2% Spíše ano

41,3% Určitě ano

3,4% Určitě ne

18,6% Spíše ne

42,8% Spíše ano

35,2% Určitě ano

4,3% Určitě ne

22,6% Spíše ne

34,4% Spíše ano

38,7% Určitě ano

20,0% Určitě ne

20,0% Spíše ne

40,0% Spíše ano

20,0% Určitě ano

40,0% Určitě ne

20,0% Spíše ne

0,0% Spíše ano

40,0% Určitě ano

5,9% Určitě ne

23,5% Spíše ne

29,4% Spíše ano

41,2% Určitě ano

50,0% Určitě ne

0,0% Spíše ne

50,0% Spíše ano

0,0% Určitě ano

7,7% Určitě ne

23,1% Spíše ne

38,5% Spíše ano

30,8% Určitě ano

0,0% Určitě ne

18,8% Spíše ne

18,8% Spíše ano

62,5% Určitě ano

8,6% Určitě ne

14,3% Spíše ne

25,7% Spíše ano

51,4% Určitě ano

4,8% Určitě ne

11,6% Spíše ne

25,2% Spíše ano

58,5% Určitě ano

7. Respektující přístup

seminář – 90 minut 1× týdně
Rozvíjí kompetenci Komunikuje s žáky s respektem, tj. partnersky, vstřícně a otevřeně. Každému žákovi nabízí dialog a spolupráci, respektuje jeho sebepojetí a potřebu autonomie v jednání. (2.1.2.)

ikona Předmět probíhá jako zážitkový seminář. Studující se učí pracovat se skupinou způsobem založeným na nehierarchických formách partnerské komunikace, který vede k aktivnímu naslouchání a upřímnému vyjadřování. Budeme se také věnovat různým možnostem řešení konfliktů či skupinovému rozhodování.

ikona Jsme rádi, že v Brně existuje předmět Metodika respektující výchovy. Přejeme si, aby se téma respektujícího přístupu stalo povinnou součástí studijních plánů všech učitelských studijních programů.

Ukázat podrobnosti o předmětu
Předmět nelze zapsat.  Na fakultě bohužel neexistuje.
Zapsal*a by sis takový předmět?

3,4% Určitě ne

14,1% Spíše ne

32,8% Spíše ano

49,7% Určitě ano

2,3% Určitě ne

14,7% Spíše ne

32,0% Spíše ano

51,0% Určitě ano

3,0% Určitě ne

12,3% Spíše ne

38,1% Spíše ano

46,6% Určitě ano

4,8% Určitě ne

21,0% Spíše ne

38,2% Spíše ano

36,0% Určitě ano

20,0% Určitě ne

0,0% Spíše ne

40,0% Spíše ano

40,0% Určitě ano

40,0% Určitě ne

20,0% Spíše ne

0,0% Spíše ano

40,0% Určitě ano

5,9% Určitě ne

17,6% Spíše ne

35,3% Spíše ano

41,2% Určitě ano

50,0% Určitě ne

0,0% Spíše ne

50,0% Spíše ano

0,0% Určitě ano

3,8% Určitě ne

7,7% Spíše ne

42,3% Spíše ano

46,2% Určitě ano

0,0% Určitě ne

6,3% Spíše ne

25,0% Spíše ano

68,8% Určitě ano

0,0% Určitě ne

17,1% Spíše ne

28,6% Spíše ano

54,3% Určitě ano

3,4% Určitě ne

8,2% Spíše ne

19,7% Spíše ano

68,7% Určitě ano

8. Prostředí přející projevům a chybám

cvičení – 6 × 3 hodiny blokové výuky
Rozvíjí kompetenci Podporuje žáky v tom, aby projevovali své názory a potřeby a nebáli se při svém učení chybovat, o chybách přemýšleli a dále se z nich učili. Vlastní chyby i chyby dalších odkrývá žákům jako příležitost pro učení. (2.1.6.)

ikona Předmět se věnuje tématu svobody, odvahy se projevit a dělat chyby. Má sebezkušenostní, zkušenostně-reflektivní charakter a staví na procesu poznávání sebe sama a uvědomování si svých reakcí v bezpečné skupině budoucích učitelů a učitelek. Studující si zažijí situace, v nichž může být pro žáky a žákyně náročné projevit se bez obavy z chyby, a skrze tuto zkušenost se pokusí identifikovat své zdroje strachu ze zranitelnosti před druhými. Poté se budou jako skupina učit nastavovat prostředí, které je projevům i chybám ze strany studujících i vyučujících otevřené.

ikona Podobný předmět, co víme, neexistuje.

Ukázat podrobnosti o předmětu
Předmět nelze zapsat.  Na fakultě bohužel neexistuje.
Zapsal*a by sis takový předmět?

2,9% Určitě ne

14,1% Spíše ne

31,0% Spíše ano

52,1% Určitě ano

1,8% Určitě ne

14,7% Spíše ne

32,0% Spíše ano

51,6% Určitě ano

2,5% Určitě ne

16,1% Spíše ne

37,7% Spíše ano

43,6% Určitě ano

5,4% Určitě ne

12,9% Spíše ne

31,2% Spíše ano

50,5% Určitě ano

20,0% Určitě ne

20,0% Spíše ne

40,0% Spíše ano

20,0% Určitě ano

0,0% Určitě ne

40,0% Spíše ne

20,0% Spíše ano

40,0% Určitě ano

5,9% Určitě ne

11,8% Spíše ne

29,4% Spíše ano

52,9% Určitě ano

50,0% Určitě ne

0,0% Spíše ne

0,0% Spíše ano

50,0% Určitě ano

0,0% Určitě ne

11,5% Spíše ne

23,1% Spíše ano

65,4% Určitě ano

0,0% Určitě ne

12,5% Spíše ne

25,0% Spíše ano

62,5% Určitě ano

0,0% Určitě ne

8,6% Spíše ne

37,1% Spíše ano

54,3% Určitě ano

2,7% Určitě ne

12,2% Spíše ne

19,0% Spíše ano

66,0% Určitě ano

Co na to říkáme?

A v jakém jsi ročníku a typu studia?

Anketu vyplnilo celkem 1016 lidí, z toho 869 studuje učitelství. A 852 studentů a studentek by si zapsalo v anketě navržené předměty. Nejvíce žádaná témata jsou podpora duševního zdraví dětí, krizová intervence a nenásilná komunikace. Zároveň i nejméně žádaný předmět by si zapsaly tři čtvrtiny respondentů a respondentek. To ukazuje velký zájem o osvojování kompetencí potřebných k vytváření bezpečného prostředí. V následujících dnech nabídneme osobní schůzky vedením pedagogických fakult v Praze, v Brně a Olomouci, ostatním peďákům výsledky pošleme elektronicky. Na schůzkách prodiskutujeme možnosti, jak osvojování kompetencí více dostat do výuky, ať už zaváděním nových předmětů, otevřením akreditovaných, ale momentálně nevyučovaných předmětů nebo aktualizací sylabů existujících předmětů. A jak tomu my v Otevřenu můžeme pomoct. Tvoji Naty, Tonda, Heďa, Anet a Otevřeno. 💚

Jsme hnutí studentů, učitelů a vzdělavatelů na pedagogických fakultách.

Chceme Česko, v němž se děti učí naplno a s radostí. Proměna vzdělávání začíná u přípravy učitelů, o jejíž inovace usilujeme.
Aby se děti dobře rozvíjely, potřebují učitele, kteří jim k tomu vytvoří bezpečné prostředí bez srovnávání a ponižování.
Děláme na tom, aby to budoucí učitelé uměli. A abychom uspěli, potřebujeme vaši pomoc. Zapojte se do změny!
Kontakt
Aneta Pešková
koordinátorka akce, studentka učitelství na pražské pedagogické fakultě, vedoucí studentského programu Otevřena
E-mail: aneta.peskova@otevreno.org
Telefon: +420 731 772 269
Otevřeno, z. s.
Sídlíme na Pedagogické fakultě MU: Poříčí 623/7, 639 00 Brno, IČ: 05224730
cross